SHOWTEC Scanmaster 2 MKII User Manual

Browse online or download User Manual for DJ controllers SHOWTEC Scanmaster 2 MKII. Scanmaster 2 MKII

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1 - Scanmaster 2 MKII

Scanmaster 2 MKII Objednací číslo 50333

Page 2 - Gratulujeme!

Úprava (editace) scény 1) Vstupe do programovacího režimu. 2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte banku obsahující scénu, kterou chcete upravit. 3) Vyb

Page 3 - Showtec

Přehrávání scény Přehrávání scény můžete začít 3 způsoby: manuální spuštění, automatické spuštění nebo audio spuštění. 1. Manuální spuštění 1) Při za

Page 4 - VAROVÁNÍ

CHASES Programování Chase Poznámka: Před naprogramováním chase musíte mít připravené scény. Tato funkce vám dovolí procházet 12 programovatelnými cha

Page 5 - PROVOZNÍ USTANOVENÍ

Přehrávání chase Přehrávání chase můžete začít 3 způsoby: manuální spuštění, automatické spuštění, anebo audio spuštění. 1. Manuální spuštění 1) Při

Page 6 - Popis zařízení

4) Stiskněte tlačítko TAP/Display (19) pro výběr mezi 8 nebo 16 kanálovým módem. 5) Tlačítkem FIXTURE (1) vyberte scanner. 6) Při stisknutí a držení t

Page 7

Ovládání MIDI Nastavení kanálu MIDI 1) Stiskněte a držte tlačítko MIDI (17) po dobu 3 sekund. Displej zobrazí: "ln:01". Což znamená,

Page 8 - Nastavení a provoz

PŘENOS SOUBORŮ Přenos souborů vám dovolí přenést všechny informace uložené v Scanmaster 2 MKII do druhé jednotky Scanmaster. Musíte jednotky propojit

Page 9 - BLACKOUT režimu

Údržba Showtec Scanmaster 2 MKII nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Nicméně byste měli jednotku udržovat čistou. Odpojte napájení, a poté otřete obal

Page 10

Specifikace produktu Model: Showtec Scanmaster 2 MKII Voltáž: AC 230V-50Hz (CE) Napájení: DC9 ~ 12V, 500 mA min. Vnitřní pojistka: 500mA250V, 5x20mm

Page 11

2005 Showtec.

Page 12

Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Scanmaster 2 MKII rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci

Page 13 - JOYSTICK / VÝBĚR KANÁLU

Showtec Showtec Scanmaster 2 MKII™ Průvodce Varování..…...………………………………

Page 14 - ČAS PROLNUTÍ

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ! Nenechávejte zařízení na dešti, nebo ve vlhkém prostředí! PRO VAŠI BEZPEČNOST SI PROSÍM PROČTĚTE PEČLIVĚ TENTO MANUÁL PŘED P

Page 15 - Ovládání MIDI

• Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým změnám teploty (např. po transportu), nezapínejte ho ihned. Orosená voda by mohla poškodit vaše zařízení.

Page 16 - DMX KANÁLY

Popis zařízení Vlastnosti Scanmaster 2 MKII je ovladač na světla od společnosti Showtec. • 192 DMX kanálů • 8 stmívačů • Potenciometr rychlosti &am

Page 17 - Řešení problémů

1) Tlačítka požadovaného zařízení (1-12) Pro výběr připojeného zařízení k nastavení, programování nebo nahrávání. 2) Tlačítka SCÉN (1-8) Stisknět

Page 18 - Specifikace produktu

Zadní strana 21) AUDIO LINE INPUT 0.1V~1Vp-p 22) DB-9 Konektor K připojení externího krokového ovladače 23) MIDI IN

Page 19 - 2005 Showtec

SCÉNY Při zapnutí bude jednotka nejprve v manuálním ovládacím režimu, všechny výstupy kanálů budou tedy zhasnuty (Blackout dioda zabliká v rámečku di

Comments to this Manuals

No comments