SHOWTEC Showmaster 24 User Manual

Browse online or download User Manual for DJ controllers SHOWTEC Showmaster 24. Showmaster 24

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1 - Showmaster 24

Showmaster 24 Objednací číslo 50335

Page 2 - Gratulujeme!

6) Pro uložení Vašeho programu zvolte chase banku nebo scene master. Stiskněte tlačítko Page pro výběr strany, (Page 1-4) kam chcete scény ul

Page 3 - Showtec

2.2 Editace 2.2.1 Možnosti editace (Edit Enable) 1) Aktivace nahrávání. 2) Zvolte tlačítko příslušné strany kam chcete program uložit. 3)

Page 4 - UPOZORNĚNÍ

2.2.3 Smazat všechny programy 1) Aktivace nahrávání. 2) Stiskněte a držte tlačítko Record. stisknout 2x 3) Držte tlačítko Record a záro

Page 5

Příklad: Vymazat třetí krok programu pod flash tlačítkem 15 na straně 2. 1) Aktivace nahrávání 2) Stiskněte tlačítko pro výběr režimu

Page 6 - Přehled

2.2.7 Upravit krok nebo kroky 1) Vstupte do režimu editace (Edit mode). 2) Pro volbu kroku který chcete změnit stiskněte tlačítko Step. 3) Poku

Page 7 - Ovladače na přední straně

2.3 Spuštění 2.3.1 Spuštění programu chase 1) Stiskněte tlačítko pro výběr režimu CHASE SCENE- Režim označen červeným

Page 8 - Instalace

4) Použijte fader Audio hodnoty k nastavení citlivosti. 5) Pro návrat do normálního režimu, stiskněte tlačítko Audio 2x, LED indikátor zha

Page 9 - Nastavení a provoz

2.4 Změna režimu rychlosti mezi 5-ti a 10-ti minutami 1) Stiskněte a držte tlačítko Record. 2) Stiskněte 3x Flash tlačítko 5 nebo 10, zatímc

Page 10

3.3 Opuštění nastavení MIDI Stiskněte a držte tlačítko Record a zároveň stiskněte tlačítko Rec Exit. 3.4 Příjem MIDI souboru Stiskněte 3x Fla

Page 11 - 2.2.2 Vymazat program

4) Jsou zde 2 druhy režimů souborů, které jsou popsány níže: 5) Zařízení bude zasílat a dostávat Note On a Note Off data p

Page 12

Gratulujeme! Koupili jste nový, inovativní produkt značky Showtec. Showtec Showmaster 24 je ideální, pokud chcete jednoduchý plug-&-play nebo so

Page 13

TlačítkoTap-Sync 1) Tlačítko Tap Sync se používá k nastavení a synchronizaci chase rate (hodnota) (rate, ve které všechny scény budou následovat)

Page 14

Park 1) In CHASE SCENES Režimu stiskněte tlačítko, s kterým změníte chase režim programů mezi Single Mode a Mix Mode. 2) V režimu Double P

Page 15 - 2.3 Spuštění

Údržba Showtec Showmaster 24 nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Zařízení byste měli udržovat v čistotě. Odpojte napájecí zdroj a otřete navlhčeným hadř

Page 16

Specifikace Model: Showtec Showmaster 24 Napětí v síti : DC 12V-20V 500 mA Min. DMX-Výstup: 3-pin female XLR MIDI-Signal: 5-pin standardní rozhraní

Page 18

Showtec Showtec Showmaster 24™ Průvodce Upozornění...…...……………..……………

Page 19

UPOZORNĚNÍ POZOR! Chraňte před deštěm a vlhkostí! PRO

Page 20

Než zařízení začnete čistit nebo opravovat, nechte jej vychladnout.  Opravu a servis smí provádět pouze kvalifikovaný technik Showtec  K výměně

Page 21

Popis zařízení Vlastnosti Showmaster 24 je světelný pult od značky Showtec. • 24 kanálů • 48 scén nebo 48 chase programů s 999 kroky • Programovací s

Page 22 - Řešení problémů

Ovladače na přední straně 1) Preset A LEDs: Ukazují aktuální hodnotu příslušných kanálů 1-12. 2) Slidery kanálů 1-12: Těchto 12 sliderů se užívá k o

Page 23 - Specifikace

Ovladače na zadní straně 35) DC vstup: DC 12-20V, 500 mAMin. 36) MIDI thru: MIDI port pro připojení řadiče nebo MIDI zařízen

Page 24

Nastavení a provoz Před zapojením do sítě zkontrolujte napájecí napětí. Nepokoušejte se zapojit zařízení o napětí 120V do 230V napětí a naopak. 2.1

Comments to this Manuals

No comments