SHOWTEC Lite-4 Pro User Manual

Browse online or download User Manual for Floodlights SHOWTEC Lite-4 Pro. Light Desk Pro - RF Systems Professioneel Licht & Geluid

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1 - Light Desk Pro

Light Desk Pro ORDERCODE 50432

Page 2 - Proficiat!

8Light Desk Pro achteraanzichtFig. 31) 4 X DMX OUT: Deze aansluiting zend het DMX-signaal naar een DMX-apparaat of naar een DMX- dimmerpack.2) DMX

Page 3 - ™ Produkt Handleiding

9Setup-MenuAls u het apparaat aanzet, start het apparaat automatisch de Fixture-Modus op (de Fixture-LED gaat aan).Om het setup-menu op te roepen, dru

Page 4

10LCD Effect-LabelGebruik de cursortoetsen UP/DOWN of fader F5 in het Create-New-Fixture-Menu, om naar [LCD EFFECTLABEL] te scrollen.Select feature to

Page 5 - WAARSCHUWING

11Druk op de toets met de rechter pijl, een waarschuwing verschijnt. U word erop gewezen dat U nietmeerdere functies met hetzelfde DMX kanaal kunt gev

Page 6 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

12Met „Ok“ bevestigt U deze aktie. De in het LCD-Effect-Label ontworpen Effect-bank verschijnt nog een keer.COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR

Page 7 - Beschrijving

13UP/DOWN in, met LEFT/RIGHT kunt u van element naar element wisselen. U kunt ook de F1-F6-faders incombinatie met LEFT/RIGHT gebruiken om de waarde i

Page 8 - Light Desk Pro vooraanzicht

14In ons voorbeeld:COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT - - - [ TAB ] LIN LIN LIN LIN - - - P1Deze func

Page 9

15Dimmer-PatchGebruik in Create-New-Fixture-Menu de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5, om naar [DIMMER PATCH]te scrollen.Select feature to configure

Page 10 - Set Up en Werking

16Ypoc - SELECTED! quit Do you want to erase it? <no> yes 

Page 11 - Total DMX Channel

17PatchIn het setup-menu word U erop gewezen het bestand aan te geven, wat U wil bewerken. Scroll met decursor-toetsen UP/DOWN of met fader F4 naar [P

Page 12 - Internal Patch

Proficiat!U heeft een groot, innovatief produkt gekocht van Showtec.De Showtec Light Desk Pro brengt enthousiasme naar iedere gelegenheid. Of U nou ee

Page 13 - Hard/Soft Patch

18toegewezen, automatisch gepatcht. Gebruik in manual-patch-mode de cursor-toets, om de parameters toete wijzen. Let op dat de patch-adressen van de s

Page 14 - Reset/Lamp Values

19Smoke-PatchScroll met de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5 naar [SMOKE PATCH]. DMX CHANNEL AUTO PATCH – ON esc SELECT  [ S

Page 15 - Control Type

20Gooseneck-DimmerIn het setup-menu kunt U de functie Gooseneck Dimmer kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN offader F4, om naar [GOOSENECK DIMMER

Page 16

21sturen. Voordat U de select-toets met de rechter pijl indrukt (om te beginnen met het sturen van data), moetU ervoor zorgen dat de verbinding tussen

Page 17 - Delete Fixture

22Het scherm geeft aan als het process voltooid is. Met „ok“ of „esc” keert U terug naar het vorige scherm.LIBRARY SEND COMPLETED!

Page 18 - Hint! – About error messages

23Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.Update softwarePlease wait...

Page 19 - Fixture-Patch

24Als de Light Desk klaar is met het opslaan van de gegevens, verschijnt het volgende scherm. Met „ok“ of„esc” keert U terug naar het vorige scherm.SA

Page 20 - Strobe-Patch

25Als de Light Desk klaar is, verschijnt het volgende scherm. Met „ok“ of „esc” keert U terug naar het vorigescherm.LOAD LIBRARY COMPLETED!

Page 21 - Strobe-Type

26Druk de select-toets met de rechter pijl, om het Edit menu te openen. Als U nog geen scanners voor deshow gekozen heeft, wordt U verzocht actieve sc

Page 22 - Send Data File

27Gebruik de faders 1-6 en de joystick ( de Pan- en Tilt-LEDs gaan branden), om de waardes in te stellen. Ukunt ook de cursor-toetsen gebruiken bij he

Page 23

13345568889999101011111212131315151516171718181919192020202122222324ShowtecShowtec Light Desk Pro™ Produkt HandleidingWaarschuwing..…...

Page 24 - Update Software

28Als U de opname beeindigd heeft, druk dan de toets met de linker pijl om dit menu te verlaten. U wordtverzocht om op ENTER te drukken om uw opname o

Page 25 - Save to Card

29Ontwerp een lichtscene met de Flash-toetsen 1-12 of de Channel-toets. Druk vervolgens op de Store-toetsom de scene op te slaan. Met „ok“ bevestigt U

Page 26 - Load From Card

30Strobe Light ProgramsEr zijn 20 programma’s , waarmee U in totaal 4 strobe-effecten kunt aansturen. Met de menu-toets kunt Udoor de Program-, Speed-

Page 27 - Active Effects (zie Blz. 6)

31Om een scanner uit een groep te verwijderen moet U op een van de Fixture-toetsen drukken, terwijl degroep aktief is. Het desbetreffende LED gaat uit

Page 28 - Edit Steps

32Druk op de Scanner-toetsen 1-16 om de Reset-fuctie van de gekozen scanner uit te voeren. Voordat Udeze fuctie kunt uitvoeren, moet een Reset/Lamp in

Page 29 - Step’s Time

33OnderhoudDe Showtec Light Desk Pro heeft bijna geen onderhoud nodig. Het apparaat moet echter wel schoongehouden worden. Trek de stekker uit het sto

Page 30 - Recording Scenes

34Produkt SpecificatieModel: Showtec Light Desk ProVoltage: AC 230V-50Hz (CE)DMX-Output: 3-pin XLR Female connectorMIDI-Signal: 5-pin Standard-Interfa

Page 32 - Group of Fixtures

22525252627282829292930303030313131313232333334Recording Functions...

Page 33 - Utility Controls

3WAARSCHUWINGLEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUITDIT IS VOOR UW EIGEN VEILIGHEID !VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENIede

Page 34 - MIDI Implementation

4• Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakelhet apparaat onmiddellijk uit. De ontstane conde

Page 35 - Problemen

5BeschrijvingOmschrijving apparaatDe Light Desk Pro is een controller van Showtec voor 512 DMX Kanalen:• Snelle en eenvoudige programmering van scanne

Page 36 - Produkt Specificatie

6Light Desk Pro vooraanzicht. Fig 2.1) AAN / UIT Schakelaar2) CF Card3) USB Light4) Page (1-8, 9-16, 17-24, 25-32)5) Black-Out-toets Met deze toets

Page 37 - 2004 Showtec

7 Deze vier toetsen worden voor de Menu-funkties gebruikt.20) Pan / Tilt Met deze twee toetsen wordt de Pan- of Tilt besturing van de joysti

Comments to this Manuals

No comments